VDGP - 25.11.2019.jpg

Regler for frisbeegolf

Målet med frisbeegolf er å fullføre hullet på færrest mulig kast. 

Huller er fullført når frisbeen (også kalt disk) ligger i kurven. 

Vis hensyn:

Vis respekt for andre mennesker, dyr og naturen. Ikke kast dersom du kan treffe andre eller ikke har oversikt over området.

Generell innføring: 

Hvert hull starter ved oppmerket utkaststed. 

Etter utkastet (tee) skal alle de neste kastene foregå fra det stedet frisbeen lander (lie). 

Den som ligger lengst unna kurven kaster først, selv om det betyr at du må kaste flere ganger på rad. 

Ingen spillere kan gå foran den som kaster. Dette er for å unngå farlige situasjoner. 

Hullet er fullført når frisbeen blir liggende i kurven. 

Den som kaster færrest kast på forrige hull starter først ved neste utkast. 

Grunnleggende regler: 

Når du kaster må du ha et støttepunkt på "lie" (stedet der forrige kast landet).

Det er lov med tilløp samt å tråkke over "lie" etter at frisbeen er kastet så lenge du ikke er innenfor 10m. 

Hvis du må flytte frisbeen fordi den ligger utenfor området som er definert som banen, får du et kast i tillegg. (Out of bounds, OB)

Hvis frisbeen ligger farlig til (for eksempel i en skrent), er det lov å flytte den til nærmeste trygge område som ikke er nærmere kurven.

Du får ikke tilleggskast. Ved uenighet er det flertallet i gruppen som ikke er direkte involvert i situasjonen som bestemmer. 

Én av føttene må hvile på "lie" og man kan flytte den andre foten til høyre eller venstre, men ikke nærmere kurven.

Etikette: 

Vis hensyn til andre spillere ved å være stille og holde deg i ro når de kaster. 

Stå bak andre spillere som skal kaste. 

Vis respekt for naturen og området.

© 2020 Webside er designet av Markedpluss AS

  • Facebook